سخن مدیرعامل

اکنون با توجه به شرایط سخت بازار مهندسی در جامعه بر آن شدیم تا با کار گروهی و پشتوانه نیروهای متخصص و جوان بر این مشکل بزرگ جامعه فائق آییم

 سعی بر آن کردیم تا با تخصص هر یک از مهندسین بتوانیم خدماتی نوین و پویا در شان جایگاه واقعی مهندسین و کارفرمایان ارائه نمائیم

 سعی بر آن کردیم تا با کار و تلاش مضاعف بتوانیم پله پله در راستای اهداف بلند خود گام برداشته تا به آرمانهای خود نزدیکتر شویم

 سعی بر آن کردیم که در راستای تکریم متقاضیان و کارفرمایان انتظارات به حق آنها را تا حد امکان به بهترین شکل ممکن انجام نماییم

 سعی بر آن کردیم تا با بهم آمیختن علم و تجربه در کنار هم بهترین بازده فنی را ارائه نمائیم

 اکنون پس از گذشت چند سال از عمر شرکت می توانیم با افتخار اعلام نمائیم که در سرتاسر استان سرسبزمان اثرات این تلاش گروهی در شهر ها  و  روستاهای استان خودنمائی میکند و در راستای اشتغال نیروهای جوان توانستیم مهندسین ، صنعتگران ، استاد کاران و سایر اصناف را در حد توانمان مشغول به کار نمائیم و خدمتی حتی کوچک به جامعه خود ارائه نماییم

 در پایان امید است با عنایت به خداوند متعال بتوانیم در این راه پیروز و سربلند بیرون آییم ./

 

 

                                                                                                                                                                و من الـ... التوفیق

                                                                                                                                                                  مهندس مجتبی عرفانی فر

                                                                                                                                                                  مدیر گروه