بیمه ساختمانی


پوششهای تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان :

·         طبق دستورالعمل جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان در خصوص ارائه بیمه مسئولیت مدنی در زمان تحویل نقشه های ساختمانی از دفتر مهندسی به آن سازمان ، این شرکت آمادگی انجام این بیمه نامه را مطابق با ضوابط و قوانین بیمه و کلوزهای درخواستی نظام مهندسی به صورت تعرفه های بسیار مناسب دارد
حداقل آیتمهایی که جهت تایید سازمان نظام مهندسی مورد نیاز است یه شرح ذیل میباشد :
·         جبران خسارات بدنی شخص کارفرما و پیمانکار
·         مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور
·         مسئولیت پیمانکاران اصلی و فرعی 
این بیمه نامه میتواند بصورت یکساله و یا 6 ماهه و در صورت موافقت و رضایت مهندس ناظر 3 ماه انجام گردد
تلفن تماس : 01333263125   -  09116177169
 
 ابلاغیه ریاست محترم سازمان نظام مهندسی در خصوص بیمه مسئولیت مدنی

bime.jpg - 116.71 کیلو بایت