خلاصه خبر :  

نتايج اوليه انتخابات هيات نمايندگي دفاتر نمايندگي آستارا، آستانه اشرفيه، بندر انزلي، تالش، رضوانشهر، رودسر، صومعه سرا، فومن، لاهيجان، لنگرودتاریخ : 08/12/1395      ساعت: 12:28
منبع خبر: مدیر                
متن خبرنتايج اوليه انتخابات هيات نمايندگي دفتر نمايندگي آستارا

نتايج اوليه انتخابات هيات نمايندگي دفتر نمايندگي آستانه اشرفيه

نتايج اوليه انتخابات هيات نمايندگي دفتر نمايندگي بندر انزلي

نتايج اوليه انتخابات هيات نمايندگي دفتر نمايندگي تالش

نتايج اوليه انتخابات هيات نمايندگي دفتر نمايندگي رضوانشهر

نتايج اوليه انتخابات هيات نمايندگي دفتر نمايندگي رودسر

نتايج اوليه انتخابات هيات نمايندگي دفتر نمايندگي صومعه سرا

نتايج اوليه انتخابات هيات نمايندگي دفتر نمايندگي فومن

نتايج اوليه انتخابات هيات نمايندگي دفتر نمايندگي لاهيجان

نتايج اوليه انتخابات هيات نمايندگي دفتر نمايندگي لنگرودكليه حقوق اين اثر متعلق بهhttp://www.Erfansazehgil.comميباشد.
هرگونه تقليد و نقل مطالب بدون ذكر منبع ممنوع می باشد.